• 4
 • 4
 • 5

  e

 • 6

  f

 • 7

  g

 • 8

  h

 • 8

  b

 • 8

  c

Acasă Orașul Bocșa Primăria Bocșa Poliția Locală Bocșa Strategia de dezvoltare Taxe și Impozite Monitorul oficial local Anunțuri Hartă Contact

Informatii
Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL ORAȘULUI EUGEN CISMĂNEANȚU

   Biografie Atributii Declarații de     avere/interes Echipa Galerie foto Raport de     activitateVICEPRIMARUL ORAȘULUI BRIE OLIMPIU MIHAIL

CV                       video de Prezentare
orasul bocsa

Intalniri cu cetatenii
Investiții in orașul Bocșa


Scurtă prezentare a orașului reprezentând reperele geografice

Oraşul Bocşa este un oraș din județul Caraș-Severin, ce are o lungime de 20,2 km. şi o suprafaţă de circa 675, 9 ha reprezentând intravilanul localităţii, suprafaţă ocupată preponderent cu locuinţe construite din fondurile cetăţenilor, cât şi din trei cartiere de blocuri.

Oraşul se află situat pe cursul mijlociu al râului Bârzava, în lunca acestuia şi pe firul văilor afluenţilor Bârzavei (pârâul Gârliştei, pârâul Valea Mare şi pârâul Moraviţa). Debitul mediu anual calculat pentru râul Bârzava este 3,89 m³/s;

Localitatea se află la 80 de km. distanţă de municipiul Timişoara şi 18 km. distanţă de municipiul Reşiţa.

În general, Bocşa este încercuită la nord şi sud de masive de dealuri subcarpatice. Considerăm că odată cu, încurajarea consumului şi oferirea unui climat legislativ local atractiv, în etapa următoare pot fi lansate investiţii în prelucrarea superioară a lemnului, în exploatarea metalelor rare şi aurifere din haldine şi prin redeschiderea unor puţuri de exploatare din zona Munţilor Moraviţei, revigorarea fostelor exploatări de feroase şi neferoase din perimetrul Ocna de Fier-Dognecea, investiţii în energia alternative, în industria confecțiilor,etc.

Pentru exinderea și dezvoltarea afacerii dumneavoastră, orașul Bocșa reprezintă o adevărată oportunitate pentru că vă oferă următoarele motive:

 • Existența unui fond bogat de vânătoare și pescuit.
 • Resurse turistice și de agreement diversificate.
 • A fost reabilitat sistemul de alimentare cu apă.
 • Au fost realizate lucrări privind aducțiunea de apă, reabilitarea spațiilor verzi, modernizarea străzilor, exinderea rețelelor de apă, exinderea și reabilitarea canalizării dar și construirea unei stații de epurare a apei.
 • Orașul oferă o dinamică ocupaționalăță (diversificarea meseriilor) la nivelul școlilor.
 • Perimetrul Bocșa-Izvor este puternic ionizat și ozonat(cca.2000 ioni negativi).
 • Acces feroviar şi rutier la rețelele naționale (mai multe variante de acces la autostradă).
 • Oraș cu tradiție în industria extractivă și în construcții metalice.
 • Multiconfesionalism, plurilingvism și spirit de toleranță.
 • Reprezentativitatea perioadelor istorice prin elemente de cultură materială, și tradiții etno-folclorice.
 • Căi rutiere accesibile pentru zonele turistice.
 • Existența unui fond forestier, care susține activități de exploatare şi prelucrare a lemnului.
 • Dinamica industriei ușoare – confecţii, textile, pielărie, încălţăminte.
 • Cadru legislativ local stimulativ pentru mediul de afaceri.
 • Existenţa unui perimetru agricol favorabil unor activităţi agricole diverse facilitate de diversitatea tipurilor de sol.
 • Tradiţie și cutumă în privința calificării forței de muncă.
 • Existența în zonă a unor lacuri naturale și artificiale.
 • Vestigii ale activității industriale : instalaţii industriale şi miniere ,lucrări hidrotehnice.
 • Posibilitatea exploatării haldinelor de steril ecologizate.
 • Posibilitatea formulării unei oferte turistice de nișă axată pe tradițiile culinare, cinegetice.
 • Deschiderea autorităților locale în încurajarea potențialilor investitori.
 • Existența unui potențial variat de resurse naturale și pe acest temei, oportunități de multiplicare a activităților lucrative.
 • Posibilitatea dezvoltării unor proiecte printr-un parteneriat public-privat.
 • Posibilitatea creării unei zone de habitat modern şi civilizat in primetrul « Bocsa Izvor »
 • Existența instituțiilor bancare.
 • Existența unor zone rurale polarizate de oraș.
 • Existența unor asociații sportive susținute de către administrația locală.
 • Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat se menține peste media județeană.
 • Orașul Bocșa prezintă o oportunitate de investiție datorită condițiilor favorizante.Dintre acestea am menționat poziționarea geografică, potențialul economic al zonei, resursele bogate ale solului, gradul de urbanizare, cadrul legislativ favorizant, receptivitatea locuitorilor, forță de muncă numeroasă și tânără, precum și oportunitatea de a gasii personal calificat și bine pregatit.

  De asemenea există deschidere și disponibilitate din partea autorităților locale de a purta discuții cu posibili investitori pentru a se crea noi locuri de muncă.Acestea fiind spuse, Bocșa este orașul în care se poate demara și dezvolta o afacere, afacerea dumneavoastră.


  Vă așteptăm să investiți în orașul nostru!

  Primarul orașului Bocșa,
  Ec. Eugen Cismăneanțu    curs oferit de: curs-valutar-bnr.ro  Zilele orașului Bocșa


  Ruga Bocsa